Make your own free website on Tripod.com

SELAMAT DATANG ...DAN SELAMAT MEMBACA

JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN, SILA HANTARKAN PERTANYAAN ANDA KE

sham007@cheerful.com

MEMBINA INSPIRASI

PENGENALAN : Sessi perbincangan ini bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap perlunya inspirasi didalam diri individu dan antara lainnya menerangkan tetntang definisi inspirasi itu sendiri, kaitannya berbanding motivasi dan perbincangan-perbincangan sokongon yang dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi serta membantu pengembangan inspirasi didalam diri seseorang individu.


Topik 1 : Sumber Inspirasi Sebagai Penggerak Diri

Perbincangan :-

 1. Pengenalan kepada inspirasi
 2. Definisi inspirasi
 3. Kepentingan sumber inspirasi

Topik 2 : Motivasi Diri

Perbincangan :-

 1. Pengenalan dan Definisi
 2. Perbezaan keperibadian individu
 3. Tujuan, wawasan dan idea : Nilai kecemerlangan motivasi

Topik 3 : Minat dan Keazaman : Pendorong Diri Yang Unggul

Perbincangan :-

 1. Keupayaan terhadap minat dan keazaman
 2. Keupayaan pemikiran sebagai daya kekuatan diri
 3. Nilai sebuah keazaman
 4. Memperbaharui azam

Topik 4 : Ketabahan, Kecekalan dan Kesabaran Menempuh Dugaan

Perbincangan :-

 1. Pengenalan kepada sifat-sifat ketabahan dan kecekalan
 2. Cabaran terunggul
 3. Cabaran merupakan peluang terbaik
 4. Kaitan antara cabaran dengan ketabahan, kecekalan dan kesabaran

Topik 5 : Dedikasi Dalam Diri Setiap Individu

Pebincangan:-

 1. Pengenalan dan definisi dedikasi
 2. Aku individu berdedikasi
 3. Dedikasi - kesannya terhadap penumpuan matlamat

Topik 6 : Keyakinan- Keupayaan Sebenar Individu

Perbincangan :-

 1. Yakin dan terlampau yakin
 2. Keyakinan melalui pembentukan pemikiran
 3. Pemikiran Idea Perbuatan

Topik 7 : Inisiatif Diri : Pencetus Inspirasi

Perbincangan :-

 1. Pengenalan dan definisi inisiatif
 2. Menerapkan nilai keikhlasan dalam diri
 3. Membina inisiatif dalam diri kita